Disclaimer

Tot standkoming

De informatie op www.wettervlecke.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van zwembad Wettervlecke. De uitvoering van en het onderhoud aan www.wettervlecke.nl wordt gedaan door Zwembad Wettervlecke. Zwembad Wettervlecke besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van  www.wettervlecke.nl 

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zwembad Wettervlecke kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.wettervlecke.nl  

Links
Het is mogelijk dat via de internetsite van www.wettervlecke.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Zwembad Wettervlecke kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.wettervlecke.nl , waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Heibel, haar klanten of eventuele licentiegevers.
Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwembad Wettervlecke, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.